De Wet Breyne: Bescherming en transparantie bij de aankoop van een nieuwbouwwoning

Jul 12, 2023 | Informatief

De aankoop van een nieuwbouwwoning is een belangrijke investering waarbij zorgvuldigheid en transparantie van essentieel belang zijn. Om kopers te beschermen en een eerlijke behandeling te waarborgen, is in België de Wet Breyne in het leven geroepen. Deze wet biedt specifieke beschermingsmaatregelen en regels voor zowel kopers als bouwpromotoren. In deze blog bespreken we de essentie van de Wet Breyne en hoe het de rechten en belangen van kopers van nieuwbouwwoningen waarborgt.

Wat is de Wet Breyne?

De Wet Breyne, ook bekend als de Wet op de Handelspraktijken en de Informatie en de Bescherming van de Consument bij de Verkoop van Onroerende Goederen, is in 1971 in België aangenomen. Het heeft tot doel de consument te beschermen bij de aankoop van een nieuwbouwwoning en bepaalt de verplichtingen van de bouwpromotor en de rechten van de koper.

Verplichtingen van de bouwpromotor

De Wet Breyne legt verschillende verplichtingen op aan bouwpromotoren om de belangen van kopers te beschermen. Deze omvatten onder andere het verstrekken van gedetailleerde informatie over het project, het opstellen van een duidelijke en bindende overeenkomst, het respecteren van vastgestelde termijnen en het bieden van financiële waarborgen.

Rechten van de koper

Dankzij de Wet Breyne genieten kopers van nieuwbouwwoningen ook specifieke rechten. Dit omvat onder andere het recht op informatie over het project, het recht op een degelijke en bindende overeenkomst, het recht op een oplevering in overeenstemming met de overeenkomst, het recht op schadevergoeding bij contractbreuk en het recht op een garantie tegen verborgen gebreken.

Het belang van het opstellen van een gedetailleerde overeenkomst

Een belangrijk aspect van de Wet Breyne is de vereiste om een gedetailleerde en bindende overeenkomst op te stellen tussen de koper en de bouwpromotor. We bespreken het belang van het zorgvuldig opstellen van deze overeenkomst, inclusief de verplichte informatie die erin moet worden opgenomen, zoals de beschrijving van het project, de prijs, de betalingsmodaliteiten en de termijnen.

Het belang van financiële waarborgen

Een andere belangrijke beschermingsmaatregel onder de Wet Breyne is het vereiste voor de bouwpromotor om financiële waarborgen te bieden. Deze waarborgen dienen als bescherming voor de koper in geval van insolventie of wanprestatie van de bouwpromotor. We bespreken de verschillende soorten waarborgen en hoe ze de koper beschermen.

Rechtsmiddelen bij inbreuken

Als een bouwpromotor in strijd handelt met de bepalingen van de Wet Breyne, heeft de koper verschillende rechtsmiddelen tot zijn beschikking. We bespreken de mogelijke stappen die kopers kunnen ondernemen, waaronder het aanspreken van de bouwpromotor, het inroepen van de garanties en het inschakelen van juridische bijstand indien nodig.

De Wet Breyne speelt een essentiële rol in het waarborgen van de bescherming en transparantie bij de aankoop van een nieuwbouwwoning in België. Het biedt specifieke verplichtingen voor bouwpromotoren en rechten voor kopers. Het is van groot belang dat kopers zich bewust zijn van hun rechten en de vereisten van de wet. Door de Wet Breyne te begrijpen en te volgen, kunnen kopers met vertrouwen een nieuwbouwwoning verwerven, wetende dat hun belangen worden beschermd.

Ik heb interesse

Vul het formulier in wij beantwoorden graag al uw vragen m.b.t. dit pand.

Gratis Schatting